Tag Archives: Ple

Moció Contra el Desmantellament del Sistema de Salut

Imatge

Aquesta és la moció que va ser aprovada aquest divendres al Ple de l’Ajuntament de Lleida, contra la desarticulació del sistema públic de salut per part dels Governs conservadors de la Generalitat i l’Estat. Va ser aprovada amb els vots a favor del PSC, l’abstenció de CiU i el vot en contra del PP.

Atès que el  model de sanitat creat fa 26 anys,  a partir de la Llei General de Sanitat de  1986 ha situat la sanitat espanyola entre les  primeres del món desenvolupat

Atès que el seu caràcter descentralitzat ha permès a les CCAA desenvolupar serveis que han respost de forma satisfactòria a les necessitats sanitàries de la població. Atès que l’alta qualificació dels professionals i la seva alta implicació en els objectius sanitaris han permès aconseguir uns bons nivells de qualitat en el sistema sanitari en aquests darrers anys

Atès que moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l’àmbit municipal un espai de col·laboració i cooperació institucional des de la cessió de terrenys, construcció i manteniment de centres sanitaris la col·laboració en programes preventius i assistencials o de promoció de la salut.

Atès que la caiguda dels ingressos que es dona en totes les administracions a causa de la crisi econòmica comporta l’adopció de mesures de control de la despesa i austeritat.  Atès que ja entre els anys 2010 i 2011 el Govern de l’Estat va prendre mesures amb l’objectiu de rebaixar la despesa sanitària en aquells àmbits que no afectaven a la qualitat de les prestacions ni als drets de la ciutadania

Atès la evidència de la utilització de l’actual situació econòmica com excusa i  coartada perfecta per retallar serveis socials i introduir la privatització i el copagament sanitari

Atès que el Govern de l’Estat ha obert la porta a nous copagaments sanitaris amb la publicació del Real Decreto 16/2001 2 aprovat sense cap diàleg ni consens, que retorna a un sistema sanitari similar al vigent durant els anys setanta i principis dels 80, on de fet la sanitat deixa de ser pública, universal i gratuïta, que no ofereix garanties sanitàries als joves, als pensionistes, dels que no han cotitzat mai, de persones  en situació irregular i immigrants que, havent treballant i contribuït amb els seus impostos, es queden sense feina i es troben en situació d’irregularitat sobrevinguda.

Atès que el que es pretén és desmantellar un model de reconegut èxit (solidari, de qualitat i eficaç), per adreçar-nos a un sistema dual (públic i privat) d’accés als serveis de salut

El Grup Municipal del PSC proposa l’adopció dels següents,

ACORDS

  1. Demanar al Govern de l’estat la derogació del “Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les prestacions” i a fer front al pagament de les aportacions econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències que afecten el correcte desenvolupament de les competències de la Generalitat.
  2. Exigir  al Govern de la Generalitat que adopti les mesures necessàries per tal de preservar les competències que  en matèria de salut té atorgades per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, treballant en base al diàleg i al consens per buscar pactes en assumptes de transcendència vital per als ciutadans.
  3. Sol·licitar al Govern de la Generalitat, que aposti de forma clara i decidida pel sistema públic de salut català. Un model que ens ha permès aconseguir uns nivells assistencials de qualitat reconeguda arreu del món i que hem perdut en poc més d’un any.  Demanem que es realitzi la inversió necessària per mantenir una assistència eficient i de qualitat tant a l’atenció primària com als hospitals de Lleida, i que eviti que la salut de les persones depengui del seu nivell de renda.
  4. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, al Senat, al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya

 

Anuncis
Galeria

El Ple de l’Ajuntament de Lleida contra les retallades sanitàries

Ahir el ple de l’Ajuntament de Lleida va aprovar una moció presentada pel grup socialista, amb el suport del Partit Popular, contra les retallades sanitàries a Catalunya.  Tot i que el grup de CiU la va qualificar d’electoralista, és la … Continua llegint